Η Πρώτη, τελευταία και παντοτινή μπιενάλε του Ψηλορείτη

  • :Curated by Stamatios Schizakis
  • ONGOING, 2017
  • @Beau Rivage

Αν μια μπιενάλε πραγματοποιηθεί στην κορυφή ενός βουνού, εκεί που δεν βρίσκεται κανείς για να την επισκεφτεί, μπορεί να έχει ακόμα απήχηση; Η Πρώτη, τελευταία και παντοτινή μπιενάλε του Ψηλορείτη ξεκίνησε σαν μια προσπάθεια ποιητικής απελευθέρωσης από το θεσμικό πλαίσιο εργασίας, ως μια άσκηση επιμελητικής και καλλιτεχνικής αυτάρκειας, ως χιουμοριστική κριτική στις εκθεσιακές συμβάσεις και κυρίως ως μια πειραματική πλατφόρμα σύγχρονου πολιτισμού της υπαίθρου, η οποία θα παρέχει το χωρικό και χρονικό πλαίσιο για την σύλληψη, σχεδιασμό και πιθανή υλοποίηση έργων τέχνης που φέρνουν αντιμέτωπη την ανθρώπινη ψυχή με τη φύση. 

Από το 2017 μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνεργασίες με τον Παναγιώτη Λουκά και την Μαλβίνας Παναγιωτίδη, τη Ρένα Παπασπύρου και τη Φοίβη Γιαννίση. Κάθε εγχείρημα καταγράφεται και αποτυπώνεται σε αυτοέκδοση μικρού αριθμού αντιτύπων.

Μέσα από μικρές αλλά στοχευμένες χειρονομίες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, γίνεται η απόπειρα σύνθεσης ενός εκθεσιακού συνόλου μεγάλης κλίμακας απλωμένο στο χώρο και τον χρόνο του Ψηλορείτη.