“Στο ράφι”

  • :Vally Nomidou
  • Φυσικό μέγεθος, χάρτινη κατασκευή, 2010
  • @Beau Rivage

Στο έργο της Βάλλυς Νομίδου, η νεαρή σάρκα στεγνώνει, νεκρώνεται, γίνεται σκληρή και εύθραυστη και αποκαλύπτει μια φύση χωρίς ενδιάμεσες καταστάσεις (αρρώστια, σήψη). Το φανερώνει η στάση του σώματος, μια στάση δυνητικού ενεργήματος, σαν στιγμιότυπο έχει αποτυπωθεί.

Ταυτόχρονα αυτό το ελαφρύ σκύψιμο, κάτω από τα δομικά στοιχεία του κτιρίου που και αυτά τείνουν να την ανταμώσουν, σαν αυτή η μικρή υπαρξη να βαστάει το βάρος του κόσμου. Και το ερώτημα είναι: αυτή η αποστράγγιση, επιβλήθηκε απ έξω ή από μέσα; 

Σχετικά με τον καλλιτέχνη