Φ

  • :APOTROPIA
  • Video, 4:44 mins, 2017
  • VIDEO ART MIDEN / Φεστιβάλ Μηδέν
  • @Beau Rivage

Ο ρυθμός, η ροή, η αναπνοή.
Ένας χορός για τη συνεχή κίνηση της ενέργειας, τη διαστολή και την επέκταση της.
Το έργο των APOTROPIA παρουσιάζεται σε συνεργασία με το Video Art Μηδέν.

Σχετικά με τον καλλιτέχνη